По-малки субсидии за сливи и грозде

Създава се нова схема за сливи и десертно грозде

По-малки субсидии за сливи и грозде

  1. Новини Варна
  2. Бизнес новини
  3. По-малки субсидии за сливи и грозде


0 (0%) 0 (0%)
Гласували: 0
Сподели публикацията в Facebook Сподели публикацията в Twitter Сподели публикацията в Google+ Сподели публикацията в LinkedIn

По нови правила ще се определят субсидиите за отглеждане на сливи, грозде, дини и пъпеши


В Министерство на земеделието се проведе среща с браншовите организации от секторите плодове и зеленчуци по повод подготвяните промени в помощите, обвързани с производство за периода 2017-2020 г. След срещата стана ясно, че се обособяват две нови схеми – Схема за сливи и десертно грозде и Схема за дини, пъпеши и главесто грозде. А в три от съществуващите схеми се правят промени. Това са Схемата за плодове, в Схема за оранжерийни зеленчуци и Схемата за зеленчуци – полско производство. При всички схеми минималните добиви ще се доказват с официални счетоводни документи - фактури, а за физическите лица - касови бележки. Въвежда се и допълнително плащане за първите 30 хектара от стопанство, в размер на 50% от стандартната ставка.

Подпомагането за тях се запазва, но в намален размер – 50% от ставката през 2015 г. Въвежда се и изискване за минимални добиви, които са 50% от средните. В нова схема за подпомагане се отделят и дините, пъпешите и главесто зеле. Подпомагането за тях също се запазва, но с намален размер – 50% от ставката през 2015 г. Като също се въвежда изискване за минимални добиви в размер на 50% от средните. От Схемата за плодовете отпадат орехите поради значителното увеличение на площите и много високия дял на подпомагането в разходите за производство. Отделянето на сливите и десертното грозде в отделна схема, с по-ниско ниво на подкрепа освобождава финансов ресурс, което позволява запазване на ставката за останалите плодове на ниво, близко до 2015 г. По схемата допустими за подпомагане са стопани на територията на цялата страна, които имат поне 0,5 хектара допустими площи. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове стопаните получиха по 1 938 лв. (990,88 евро) на хектар за Кампания 2015 г. Бюджетът по схемата за Кампания 2016 г. е 39 млн. лв.

По Схемата за оранжерийни зеленчуци се добавят 2,5 млн. лв. Ставката за подпомагане по тази схема се увеличава спрямо 2015 г. Отпада диференциацията между добивите и отопляемите и неотопляемите оранжерии. Въвеждат се две нива на получените добиви – минимални добиви, които са условие за допустимост на плащането по схемата и средни добиви, които са условие за получаване на пълния размер на ставката. По този начин се постига компенсиране на по-високите разходи при отопляемите оранжерии.

От Схемата за зеленчуци – полско производство отпадат тиквите, зеленият фасул и зеленият грах поради много високия дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на площите с тях.

Дините, пъпешите и главестото зеле са в отделна схема и по този начин за останалите зеленчуци се запазва ставката на ниво близко до 2015 г. Въвежда се изискване за минимални добиви, които са 50% от средните. Допустими за подпомагане са стопани, които имат минимум 0,5 ха допустими площи със зеленчуци - полско производство. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци стопаните получиха по 2 328 лв. (1 190,29 евро) на хектар за Кампания 2015 г. Бюджетът по схемата за Кампания 2016 е 35 млн. лв.

Повече помощи за планинските ферми

За първи път субсидии ще се отпускат за малките млечни говедовъдни ферми в планинските райони, които до момента не са подпомагани. Това стана ясно на среща в министерството на земеделието с животновъди, на която са обсъдени промени в субсидиите, обвързани с производство, за периода 2017-2020 г. Целта на промените е да има по-голяма справедливост в земеделието. Една от промените предвижда да се увеличи подкрепата за животните в планинските овцеферми. Въвежда се нова схема за животновъди в планинските райони, чиито ферми са на надморска височина над 750 м. Промени се правят и за стопанства, извършващи целенасочена развъдна дейност, както и към средните по-размер стопанства с оглед подобряване на ефективността и пазарната им устойчивост. Поставят се условия за наличие на минимален брой животни от една порода (за крави – над 20 животни, за овце-майки – над 50 животни, и за кози-майки – над 20 животни). Въвеждат се и изисквания за реализация на мляко, което ще допринесе и за изсветляване на сектора. Помощите за крави, овце-майки и кози-майки под селекционен контрол ще бъдат по-високи за първите 250 крави в стопанството и за първите 300 овце-майки и кози-майки. На подпомагане ще подлежат биволици и малакини, като по-висока ставка ще има за първите 250 животни във фермата. 

☞ Консултации за земеделски производители

Новина на: Стандарт

Коментари

Все още статията не е коментирана.


X

Последвайте ни във Facebook

Намерете ни във Facebook

За контакти с нас...